Opis

Amfetamina Strip to wyrób medyczny do samokontroli, szybki test paskowy o czułości 1000 ng/ml do wykrywania amfetaminy w ludzkim moczu. Wykonanie badania jest bardzo proste, możliwe do przeprowadzenia w warunkach domowych, a wiarygodny wynik w postaci barwnych prążków na pasku testowym uzyskuje się w czasie 5 minut. Produkt daje możliwość wykrycia amfetaminy od 1-2 dni od zażycia.

Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania jednego badania:

 • 1 foliową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajduje się: 1 test paskowy i 1 środek pochłaniający wilgoć
 • 1 instrukcję używania wyrobu.

Wskazania

Test narkotykowy Amfetamina Strip wykrywa amfetaminę obecną w moczu w czasie od 1 do 2 dni od momentu użycia. Zauważalnymi oznakami wskazującymi na możliwość zażycia tego narkotyku jest nadpobudliwość, nerwowość, rozszerzone źrenice słabo reagujące na światło, wahania nastroju, bezsenność, a przy dlugotrwałym użytkowaniu również znaczące spadki wagi ciała. 

Sposób użycia wyrobu medycznego

 1. Przed wykonaniem badania:
 • Oznaczenie powinno być wykonane z próbki świeżego moczu zebranego do czystego i suchego pojemnika.
 • Mocz może być pobrany o dowolnej porze dnia.
 • Jeśli jednak badania nie można wykonać tuż po pobraniu moczu, wówczas badany mocz można przechować do 48 godzin w chłodziarce (temperatura 2 - 8°C). Przed wykonaniem badania pojemnik z moczem wystawić z chłodziarki i pozostawić przez pół godziny w temperaturze pokojowej.
 • Jeśli test był przechowywany w temperaturze 2 - 8°C, to na pół godziny przed wykonaniem badania należy wyjąć go z chłodziarki i doprowadzić jego temperaturę do temperatury pokojowej.
 • Podczas zanurzania testu w moczu należy zwrócić uwagę, aby pasek testowy zanurzać w badanym moczu powoli i tylko do odpowiedniej głębokości - do zaznaczonej na teście linii MAX. Zbyt gwałtowne zanurzenie paska testowego w moczu lub zanurzenie powyżej linii MAX spowoduje zniszczenie strefy reakcyjnej testu i  w rezultacie uzyskany wynik będzie nieważny.
 1. Wykonanie oznaczenia:
 • Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Wyjąć pasek testowy chwytając za jego górną część (z nadrukowaną nazwą testu). Zwrócić uwagę, aby nie dotknąć palcami pozostałej części testu. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.
 • Pasek testowy zanurzyć w badanym moczu powoli i tylko do głębokości zaznaczonej linią MAX.
 • Po upływie 10 do 15 sekund należy wyjąć pasek testowy z badanego moczu i umieścić go na poziomej powierzchni.
 • Odczekać, aż pojawią się barwne (różowe) prążki.
 • Wynik testu odczytać pod koniec 5. minuty od momentu zanurzenia paska testowego w moczu.
 • Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 8 minut. Po upływie 8 minut intensywność barwy prążków może ulec zmianie lub może pojawić się nowy prążek.
 1. Interpretacja wyników testu:
 • Wynik ujemny: Pojawiają się dwa barwne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka testowego może być słabsza lub mocniejsza niż prążka kontrolnego. Jednak, jeśli pojawi się jakikolwiek ślad prążka testowego, to wynik testu należy interpretować jako ujemny. W badanym moczu nie stwierdza się obecności narkotyku.
 • Wynik dodatni: Pojawia się tylko jeden barwny prążek: w strefie kontrolnej C. Brak barwnego prążka w strefie testowej T. W badanym moczu stwierdza się obecność narkotyku.
 • Wynik nieważny: Pojawia się tylko prążek testowy T lub nie pojawia się żaden prążek. Badanie należy powtórzyć używając nowego testu.

PKWIU 20.59.52.0
Rodzaj Wyrób medyczny inny
EAN 5907572329148
BLOZ_07 9041307

16 innych produktów w tej samej kategorii: